• Mesin / peralatan.
 • Pembungkusan.

 • IKS dari sektor pembuatan.
 • Mempunyai Lesen Perniagaan yang sah.
 • Pemohon hendaklah warganegara Malaysia berasal dari Sabah.
 • Perniagaan yang beroperasi di Sabah sahaja.
 • Keutamaan kepada syarikat yang mempunyai premis.
 • Memberi perhatian kepada petunjuk prestasi seperti jualan, kapasiti pengeluaran, premis perniagaan, bilangan pekerja, persijilan dan kualiti pembungkusan.
 • Usahawan yang pernah mendapat bantuan tidak dibenarkan untuk memohon dalam kategori yang sama tetapi dibenarkan untuk memohon dalam kategori yang berlainan.

 • Boleh, dengan syarat pemohon hendaklah memohon dalam kategori yang berlainan daripada bantuan yang diterima sebelum ini.

 • Semua syarikat IKS dalam sektor PEMBUATAN yang melibatkan produk makanan berbungkus, bukan makanan dan kraftangan.
 • Permohonan bantuan pembelian bahan mentah dan modal pusingan tidak akan dipertimbangkan.
 • Bantuan ini tidak merangkumi kategori pelancongan, penjaja, petani, nelayan dan penternak.
 • Permohonan dari kategori professional dan kontraktor tidak akan dipertimbangkan.

PDPA (Personal Data Protection Act)
Hak Cipta © DIDR (Sabah) 2021 - 2024 Daripada Terra Tech Borneo