• 01. Penerimaan Permohonan

  • Tempoh: 1 Bulan
  • Permohonan atas talian pada Portal SMEDIDR (https://smedidr.com.my).
 • 02. Semakan Permohonan / Dokumen & Saringan

  • Tempoh: 2 Minggu
  • Semakan permohonan (Bertindih, Lengkap, Tidak lengkap).
  • Saringan (Sesuai / Tidak sesuai, Telah menerima bantuan, Dokumen sokongan, Senarai pemohon ditemuduga).
 • 03. Temuduga

  • Tempoh: 6 Minggu
  • Pemohon ditemuduga.
  • Notis (Melalui WhatsApp).
  • Senarai zon/daerah.
  • Temuduga - zon/daerah.
  • Pengisian hasil/jawapan temuduga melalui 'Google Form'.
  • Hasil Temuduga ke Jawatankuasa Teknikal.
 • 04. Lawatan Ke Premis Bagi Permohonan Yang Kurang Jelas

  • Tempoh: 1 Minggu
  • Notis melalui WhatsApp.
 • 05. Penilaian

  • Tempoh: 2 Minggu
  • Senarai: Disokong / Tidak Disokong.
 • 06. Semakan Silang

  • Tempoh: 3 Minggu
  • Semakan dengan kategori lain.
  • Senarai 'Pre-Final'.
 • 07. Jawatankuasa Penilai Pelantikan Pembekal

  • Tempoh: 1 Minggu
  • Notis melalui Memo Rasmi.
  • Keahlian.
  • Syarat keutamaan.
  • Pembentangan senarai pembekal.
  • Penilaian pembekal.
  • Senarai pembekal akhir.
 • 08. Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal SME-UP

  • Tempoh: 4 Minggu
  • Senarai 'Pre-Final'.
  • Notis melalui Memo Rasmi.
  • Keahlian.
  • Pembentangan ringkasan permohonan bantuan SME-UP
  • Penilaian permohonan.
  • Senarai keputusan.
 • 09. Mesyuarat Jawatankuasa Penilai SME-UP

  • Tempoh: 2 Minggu
  • Keahlian.
  • Notis melalui Surat Rasmi.
  • Pembentangan senarai pemohon yang telah disaring oleh Jawatankuasa Teknikal.
  • Pembentangan senarai pembekal.
  • Penilaian permohonan & pembekal.
  • Senarai keputusan akhir.
 • 10. Mesyuarat Jawatankuasa Pemutus

  • Tempoh: 2 Minggu
  • Keahlian.
  • Notis melalui Surat Rasmi.
  • Pembentangan senarai akhir permohonan bantuan SME-UP.
  • Pemilihan senarai pembekal bantuan SME-UP.
  • Ulasan & syor daripada ahli-ahli Jawatankuasa.
  • Senarai keputusan akhir bantuan SME-UP.
 • 11. Keputusan Bantuan SME-UP

  • Tempoh: 1 Bulan
  • Kemaskini Portal Usahawan DIDR setelah mendapat arahan daripada Ketua Jabatan.
  • Keputusan permohonan boleh disemak dalam Portal Usahawan DIDR.
 • 12. Penyerahan Bantuan SME-UP

  • Tempoh: 2 Bulan
  • Penyerahan bantuan.
  • Borang akuan penerimaan permohonan & penyerahan.
 • 13. Pembayaran

  • Tempoh: 1 Bulan
  • Bayaran kepada pembekal.

PDPA (Personal Data Protection Act)
Hak Cipta © DIDR (Sabah) 2021 - 2024 Daripada Terra Tech Borneo