PERHATIAN ! SEMAKAN KEPUTUSAN BANTUAN IKS (SME-UP) 2023 KINI DIBUKA.

APAKAH BANTUAN BAIKS ?


BAIKS adalah salah satu inisiatif Kerajaan untuk merangsang pertumbuhan industri kecil dan sederhana (IKS) di Sabah. Program ini bertujuan untuk membina kapasiti, daya tahan dan daya saing usahawan IKS di Sabah melalui bantuan dalam bentuk geran.SOALAN LAZIM BANTUAN IKS (BAIKS)


Apakah Kategori Bantuan Yang Ditawarkan?

Apakah Kriteria Permohonan BAIKS 2023?

Sekiranya Pernah Menerima BAIKS Sebelum Ini, Bolehkah Membuat Permohonan Baiks Bagi Tahun Ini?

Apakah Jenis Perniagaan Yang Layak Memohon BAIKS?
Adalah saya dengan ini mengesahkan bahawa:
1. Segala maklumat dan keterangan yang diberikan adalah benar.
2. Kebenaran diberikan kepada pihak DIDR untuk mendapatkan pengesahan tentang syarikat dan produk serta membekalkan maklumat kepada mana-mana pihak yang difikirkan perlu oleh Kerajaan.
3. Permohonan ini boleh ditolak sekiranya didapati maklumat yang diberikan tidak lengkap atau tidak benar.


Hak Cipta © DIDR (Sabah)
Alamat
JABATAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN PENYELIDIKAN
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND RESEARCH)
Tingkat 1, 5, 7 & 8,
Blok C Wisma Tun Fuad Stephens Karamunsing,
88300 Kota Kinabalu,
Sabah
Waktu Bekerja
Isnin – Khamis:
8:00 am – 1:00 pm, 2:00 – 5:00pm
Jumaat:
8:00 – 11:30 am, 2:00 – 5:00 pm
Talian
   
   088-253445 (Tingkat 1) / 215035 (Tingkat 8) / 088-213701
   didr@sabah.gov.my
   088-213490 / 257814 / 216698

PDPA (Personal Data Protection Act)
Hak Cipta © DIDR (Sabah) 2021 - 2024 Daripada Terra Tech Borneo